Για την πλοήγηση


Τοποθέτηση Συσκευών


Καρδιακές συσκευές

Στις καρδιακές συσκευές εντάσσονται οι καρδιακοί βηματοδότες και οι απινιδωτές (μονοεστιακοί, διπλοεστιακοί, αμφικοιλιακοί)

Οι καρδιακοί βηματοδότες είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται όταν ο καρδιακός ρυθμός είναι πολύ αργός (βραδυκαρδία)  ή όταν παρουσιάζει επεισόδια τόσο ταχυκαρδίας ΄όσο και βραδυκαρδίας και προκαλεί συμπτώματά όπως ζάλη, αδυναμία ή και λιποθυμικά επεισόδια.

Οι βηματοδότες αποτελούνται από την μπαταρία και από ένα ή δύο ή τρία ηλεκτρόδια ανάλογα με την κοιλότητα που θέλουμε να βηματοδοτήσουμε.

Στην εποχή μας και για συγκεκριμένες ενδείξεις υπάρχει και βηματοδότης που δεν έχει καλώδια (leadless pacemaker).

Οι καρδιακοί απινιδωτές αποτελούνται και αυτοί από καλώδια και μπαταρία.

Είναι συσκευές που έχουν διπλή ικανότητα, από τη μια λειτουργούν ως ένα βηματοδότης και από την άλλη έχουν την ικανότητα να ελέγχουν τον καρδιακό μας ρυθμό και όταν εμφανιστεί ταχυκαρδία που έρχεται από το κάτω μέρος της καρδιάς (κοιλίες) να την καταγράφουν, να προσπαθούν να την σταματήσουν με αύξηση του καρδιακού ρυθμού (αντιταχυκαρδιακή βηματοδότηση) ή σε περίπτωση που η εμφανιζομένη ταχυκαρδία είναι επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενή να δώσουν ηλεκτρικό Shock και να επαναφέρουν τον φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό.

Οι καρδιακοί απινιδωτές χρησιμοποιούνται για την πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε ασθενείς που παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο αυτού π.χ. σε ασθενείς με ιστορικό κοιλιακής ταχυκαρδίας, καρδιακής ανακοπής ή εμφράγματος και σε συγγενή νοσήματα όπως καναλοπάθειες ή συγγενείς καρδιοπάθειες.

Ειδική κατηγορία καρδιακών συσκευών είναι οι αμφικοιλιακοί βηματοδότες ή απινιδωτες που χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που υπάρχει διαταραχή στη συγχρονισμένη συστολή της αριστερής και τις δεξιάς κοιλίας, με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η καρδιακή συσταλτικότητα και να εμφανίζονται συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας.