Για την πλοήγηση


Αρρυθμίες


Ο καρδιακός ρυθμός μπορεί να γίνει πολύ αργός (βραδυκαρδία), πολύ γρήγορος (ταχυκαρδία) ή πολύ ακανόνιστος. Κάθε διαταραχή του καρδιακού ρυθμού επηρεάζει την ποσότητα του αίματος που εξωθείται από την καρδιά, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τους πνεύμονες, τον εγκέφαλο, τα νεφρά και διάφορα άλλα όργανα.

Τα βασικότερα είδη των αρρυθμιών είναι: